Alimenty kojarzą się głównie z wypłacaniem sum pieniędzy małżonkowi na rzecz dziecka. O alimenty można jednak ubiegać się w wielu wypadkach, o których poinformuje prawnik rodzinny Gdańsk. Kto może się o nie ubiegać?

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci

Alimenty na dziecko to określona kwota pieniędzy, którą jeden z rodziców musi zapłacić drugiemu za finansowe wsparcie ich dziecka/dzieci. Zazwyczaj jest to płacone co miesiąc, a jeśli rodzic tego nie robi, łamie prawo. Alimenty na dziecko są ustalane na podstawie wielu różnych czynników, takich jak zarobki każdego z rodziców, liczba dzieci i wiek dzieci. Prawo pozwala na pewną elastyczność w wysokości alimentów, które mają być płacone, ale wszelkie odchylenia od standardowej kwoty muszą być poparte dowodami, takimi jak umowa między rodzicami. Alimenty mogą zostać zmodyfikowane, jeśli nastąpi znacząca zmiana okoliczności dla jednej ze stron, np. spadek zarobków. O alimenty od rodziców mogą ubiegać się również dzieci po 18 roku życia, które wciąż realizują naukę, a kancelaria Gdansk często przyjmuje klientów szukających pomocy w tym procesie, czasem jako bezpłatne porady prawne Gdańsk.

Kiedy dzieci płacą alimenty rodzicom?

Zdarza się, że rodzice o złej sytuacji finansowej prawnie ubiegają się o zasądzenie alimentów od dzieci. Warto w takiej sytuacji udać się po poradę prawną. Radcowie prawni Gdańsk pomogą ustalić, czy żądanie to jest zasadne i wyjaśnią, jak przebiegać będzie proces o przyznanie alimentów.

Obowiązek alimentacyjny w małżeństwach bezdzietnych

Alimenty to forma pomocy finansowej od jednego małżonka dla drugiego po rozwodzie lub separacji. Celem alimentów jest pomoc byłemu małżonkowi o niższych dochodach lub pozostającemu na utrzymaniu, w kontynuowaniu życia na poziomie jak najbardziej zbliżonym do tego, jaki był w czasie trwania małżeństwa. Często uważa się, że jest to forma rekompensaty dla małżonka, który zostaje w domu, aby opiekować się dziećmi. Gdańsk prawnik wyjaśni Państwu, że alimenty na małżonka różnią się od alimentów na dzieci tym, że nie ma na celu pokrycia kosztów wychowania dziecka. Zamiast tego, mają pomóc jednemu z małżonków w utrzymaniu standardu życia porównywalnego z tym, jaki mieli w czasie trwania małżeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *