Czym jest apelacja?

Apelacja w procesie przysługuje od wyroków sądu pierwszej instancji. Do tego trzeba doliczyć postanowienia co do kosztów procesu, lecz tylko w przypadku, gdy strona wnosi również apelację co do istoty sprawy. Trzeba pamiętać o tym, że odrzucenie apelacji przez sąd może zostać podane do kasacji. Jednakże sprawa musi spełniać określone wymogi. Warto wiedzieć, że każdy …

Fałszywy podpis na dokumencie – co zrobić w takim przypadku?

W Polsce dosyć powszechne jest fałszowanie dokumentów. Należy jednak pamiętać, że zabronione jest podpisanie się za kogoś. Fałszywy podpis na dokumencie może pociągać za sobą naprawdę poważne konsekwencje prawne, dlatego też jeśli potrzebujesz porady w tej sprawie, warto sprawdzić jak wygląda pomoc prawna Gdańsk, którą oferuje kancelaria Gdańsk. Fałszywe podpisy Co zrobić w przypadku sfałszowania …