Zdalna rozprawa sądowa – co należy wiedzieć

W czasie rozprawy sądowej na sali spotykają się dwie zwaśnione strony. Warto wiedzieć na jakich zasadach opiera się rozprawa, a szczególnie jak wygląda zdalna rozprawa sądowa, kiedy jedna ze stron nie może się stawić osobiście. Rozprawy mogą mieć charakter cywilny lub karny, a poszczególne przepisy dotyczącego postępowania znaleźć można w kodeksach, czyli ustawach, które normują …

Upadłość konsumencka – co trzeba wiedzieć?

Upadłość konsumencka to często ostatnia szansa na uporanie się z problemami, gdy zadłużenia przerastają możliwość spłat przez dłużnika. Kiedy można ogłosić upadłość i jak to zrobić? Pomóc może w tym radca Gdańsk. Upadłość konsumencka – co to jest? Możliwość zaciągnięcia szybkiego kredytu dla wielu osób stało się bardzo pociągającą propozycją. Nie ma nic złego w …

Co warto wiedzieć o odzyskiwaniu długów?

Windykacja to postrach każdego dłużnika. Wierzyciel ma jednak prawo do odzyskania swoich należności, które przysługują mu zgodnie z prawem. Czym jest odzyskiwanie długów i kiedy warto z niego skorzystać? Odzyskiwanie długów samodzielnie jest możliwe. Warto jednak wiedzieć, że nie jest to łatwe zadanie. Warto rozpocząć od polubownego załatwienia sprawy, gdy jednak próba kontaktu nie doczeka …

Odwołanie od decyzji sądu – co trzeba wiedzieć?

Sądy w Polsce są dwuinstancyjne, a to oznacza, że od postanowienia lub wyroku sądu można odwołać się do sądu drugiej instancji. Takie prawo przysługuje obu stronom postępowania sądowego. Dlatego też warto wiedzieć na ten temat. Odwołanie od postanowienia sądu pierwszej instancji to podstawowy środek odwoławczy, czyli apelacja. Apelację może złożyć każda ze stron, która nie …

Dlaczego prawo nie działa wstecz?

Lex retro non agit (prawo nie działa wstecz) to jedno z najpopularniejszych łacińskich zwrotów, które znane jest nie tylko przez prawników. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę z tego, dlaczego prawo nie działa wstecz? Co warto wiedzieć? Zasada lex retro non agit najprościej rzecz mówiąc oznacza, że niemożliwe jest stworzenie oraz stosowania prawa, które odnosiłoby …