Podstawą współpracy między klientem a adwokatem lub radcą prawnym jest wzajemne zaufanie, tylko wtedy pomoc prawna i porada prawna Gdańsk może być skuteczna.

Tajemnica adwokacka lub radcowska jest przede wszystkim podstawą świadczenia rzetelnej pomocy prawnej klientowi, nie ma znaczenia jego status prawny (pozwany, powód) czy charakter świadczonej pomocy. Nikt nie może zwolnić prawnika z tajemnicy zawodowej, nikt też nie może zmusić adwokata/radcy do ujawnienia tajemnicy, ani prokuratura, ani sąd. Tylko zachowanie tajemnicy adwokackiej zapewnia prawidłową ochronę podstawowych praw i wolności obywatelskich oraz rzetelny przebieg postępowania sądowego. Tajemnicę adwokacką można porównać do tajemnicy spowiedzi, gdyż ksiądz nie może ujawnić żadnych informacji pozyskanych od osoby spowiadającej się w konfesjonale.

Tajemnica adwokacka chroniona jest prawnie, a nad jej przestrzeganiem czuwają okręgowe izby adwokackie. W razie potrzeby mogą interweniować i obserwować przebieg postępowania sądowego. Do tego tajemnica adwokacka obejmuje wszystkie informacje znajdujące się w materiałach dowodowych oraz pozyskane od klienta i osób z nim związanych, a także informacje pozyskane w wyniku własnych działań.

Tajemnica adwokacka ma charakter bezterminowy co oznacza, że nawet po śmieci klienta adwokat nie może wyjawić informacji objętych tajemnicą zawodową. Zobacz co oferuje nasza kancelaria radcowska Gdańsk, jak na przykład rozwód Gdańsk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *