Są sytuacje, kiedy osoba wezwana do sądu nie chce uczestniczyć w rozprawie. Stawienie się na niej jest jednak ważną kwestią i bez przedstawienia ważnego powodu nieobecności, nie warto rezygnować z udziału w rozprawie, szczególnie że nasz udział często leży w naszym interesie.

Jakie są skutki niestawienia się na rozprawie?

W zależności od naszej roli w procesie, nieobecność na rozprawie może mieć różne skutki. W postępowaniu karnym nieusprawiedliwione niestawiennictwo oskarżonego prowadzi do zatrzymania go i doprowadzenia przed sąd, jeśli jego obecność jest wymagana. W przypadku nieobecności oskarżyciela prywatnego natomiast, następuje umorzenie postępowania. W takich sprawach może pomóc gdańska grupa radców prawnych.

W postępowaniu cywilnym, niestawiennictwo powodu bez żądania rozpoznania sprawy pod jego nieobecność prowadzi do zawieszenia postępowania. Niestawiennictwo pozwanego w tego rodzaju procesach skutkuje uznaniem za prawdziwe twierdzeń powoda i wydanie wyroku zaocznego. W przypadku spraw małżeńskich, niestawienie się w sądzie grozi grzywną nawet w wysokości do 1000 złotych. Jeśli chcesz, żeby Twój rozwód Gdańsk zakończył się po Twojej myśli, sprawdź nasze porady prawne Gdańsk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *