Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna.

Administratorem danych osobowych jest GRODECKI RYBACKI KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH S.K.A z siedzibą w Gdańsku (80-280) ul. C.K. Norwida 2.

Wszelkie oświadczenia odnośnie danych osobowych proszę kierować na adres: rodo@grlaw.pl

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia porady prawnej.

W szczególności w powyższym celu dane mogą być archiwizowane oraz przesyłane drogą elektroniczną.

W ramach świadczonych przez Nas usług dane osobowe mogą zostać przekazane sądom, organom administracji oraz kontrahentom Kancelarii w zakresie niezbędnym do wykonania i rozliczenia usługi.

Udostępnienie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe udzielenie porady prawnej (wykonanie usługi).

Dane będą przetwarzane w okresie świadczenia usługi oraz 10 lat po zakończeniu jej świadczenia, po czym zostaną usunięte.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) , a w zakresie w jakim zgoda nie została udzielona, przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Informujemy o przysługującym w każdym czasie prawie do: żądania informacji, dostępu do danych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Informujemy również o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli dane będą przetwarzane z naruszeniem prawa. Organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

GRLAW 2024 Wszystkie Prawa Zastrzeżone. | Realizacja: www.agnieszkakowalczyk.com