Fundacje rodzinne – co należy wiedzieć?

Czym jest fundacja rodzinna i w jakim celu warto ją założyć?

Ustawa o fundacji rodzinnej reguluje zasady organizacji oraz prowadzenia działalności jaką jest fundacja rodzinna. Przepisy o fundacji rodzinnej określają m.in. prawa oraz obowiązki fundatora i jej beneficjentów. Celem takiej fundacji jest zabezpieczenie istnienia rodzinnej firmy w przypadku, gdy rodzina fundatora nie chce lub nie ma możliwości prowadzenia przedsiębiorstwa.

Fundacja rodzinna ma na celu zapobieganie sytuacjom rozdrobnienia majątku fundacji. Ustawa przewiduje, że fundacja rodzinna będzie instytucją odmienną od spółek handlowych, będzie miała jednak osobność prawną.

Założenie fundacji rodzinnej w Polsce

Aby powołać tego typu fundację należy podpisać u notariusza akt założycielski. Fundacja może zostać powołana również w testamencie. Radca prawny pomoże przygotować projekt aktu założycielskiego fundacji lub testamentu, proponując optymalne rozwiązania pod kątem celów fundacji, dla których jest planowane jej utworzenie.

Fundacja będzie podlegała wpisowi do specjalnego rejestru fundacji rodzinnych. Z chwilą wpisu do rejestru fundacja uzyskuje osobowość prawną.

Statut fundacji rodzinnej ustala Fundator. Określa on m. in. nazwę fundacji, jej siedzibę, szczegółowy cel oraz kto będzie beneficjentem Fundacji. Fundator sporządza również spis mienia wnoszonego do fundacji rodzinnej na pokrycie funduszu założycielskiego. Kapitał założycielski fundacji nie może być niższy niż 100 tys. złotych. W skład funduszu założycielskiego mogą wchodzić m. in. udziały lub akcje spółek prawa handlowego.

Funkcjonowanie fundacji rodzinnych powinno opierać się na bezpiecznym i rzetelnym nadzorze jej aktywów. W tym celu ustawa zakłada obowiązkowy audyt Fundacji raz na cztery lata. W skład zespołu audytorów wchodzić mogą radcy prawni Gdańsk. Jeśli interesują Państwa fundacje rodzinne kancelaria Gdańsk GRlaw może pomóc w kwestiach prawnych związanych z prowadzeniem takiej fundacji.

Czy fundacja jest dobrym rozwiązanie dla firm rodzinnych?

Funkcjonowanie Fundacji rodzinnych jest korzystne podatkowo. Dopóki Fundacja nie będzie wypłacać żadnych świadczeń na rzecz beneficjentów, nie będzie ona opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych. Dopiero w przypadku wypłaty świadczeń na rzecz beneficjentów lub likwidacja fundacji, stawka podatku dochodowego (CIT) wyniesie 15%. W ten sposób zasady opodatkowania fundacji rodzinnych zbliżają się do modelu tzw. Estońskiego CIT.

Opodatkowanie beneficjentów podatkiem dochodowym (PIT) będzie uzależnione od stopnia pokrewieństwa – osoby należące do tzw. zerowej grupy podatkowej będą co do zasady zwolnione z podatku dochodowego od świadczeń uzyskanych od Fundacji.

Aby dowiedzieć się więcej na temat fundacji rodzinnej, zachęcamy do kontaktu z Naszą Kancelarią. Odpowiemy na pytania związane z zarządem fundacji, na temat spadków i darowizn, dziedziczenia i spadkobierców, jak dokładnie wyjaśnia to kodeks prawny itp. Pomożemy w przeprowadzeniu całego procesu, od założenia fundacji, w tym opracowania statutu, poprzez pomoc w jej bieżącym funkcjonowaniu. Posiadamy doświadczenie w zakresie funkcjonowania fundacji rodzinnych m. in. na rynku niemieckim.

Jeśli interesuje Państwa fundacja rodzinna prawnik Gdańsk może pomóc we wszelkich kwestiach związanych z prowadzeniem takiej fundacji. Zapraszamy do kontaktu lub do odwiedzenia naszej kancelarii. Oferujemy także takie usługi jak pomoc prawna Gdańsk.

GRLAW 2024 Wszystkie Prawa Zastrzeżone. | Realizacja: www.agnieszkakowalczyk.com